NiTBiztositas.hu

CMR kárrendezés

Az esetleges viták elkerülése érdekében: az áru átvételekor ellenőrizze az árudarabok számára, jelére, sorszámára vonatkozóan a fuvarlevélbe bejegyzett adatok pontosságát, továbbá az árunak és az áru csomagolásának állapotát! amennyiben nincs módja, hogy a fentieket ellenőrizze, fenntartásait írja be a fuvarlevélbe! Fenntartásait az áru átvételekor a feladóval, kiszolgáltatáskor az átvevővel minden esetben írassa alá!

CMR Fenntartások jegyzéke (oldal alján letölthető)

Kár esetén a teendők: Baleset, lopás vagy rablás esetén a gépkocsivezető köteles azonnal értesíteni a helyi rendőrséget, tűzesetnél: a helyi tűzoltóságot. Minden esetben a jegyzőkönyv egy példányát elkéri, a CMR biztosítás szerződőjét haladéktalanul értesíti. Kárbejelentés A szerződő két munkanapon belül írásban bejelenti: - mi, mikor és hol történt - a becsült kárösszeg - árú jellege - szerződő elérhetősége. A kárrendezéshez minden esetben szükséges: - eredeti fuvarokmány - eredeti áruszámla - részletes kárfelvételi jegyzőkönyv - az árutulajdonos nyilatkozata, hogy van-e az árura szállítmány biztosítása - gépkocsivezető meghallgatásának jegyzőkönyve - károsult felszólamlása a fuvarozó felé - hatósági intézkedés esetén jegyzőkönyv, határozat

Letölthető dokumentumok: (pdf)

CMR Fenntartások Jegyzéke

CMR Melléklet Ellenőrzéshez

Kárbejelentő Szállítmánybiztosításhoz - Generali

Kárbejelentő CMR BÁF - Wáberer (xls)

Díjtájékoztató kéréséhez kérjük szíveskedjék érdeklődni az

email címen.
Felkeresheti irdáink bármelykét az egész ország területén.
Irodáink elérhetősége
A díjtájékoztatónkhoz csatoljuk a biztosítási feltételeket.